Nhiệm vụ lãnh đạo

Người phát ngôn cơ quan chính quyền xã Cổ Đạm

 

bình
 Ông Lê Thanh Bình sinh ngày 28/01/1982: Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm. Người đại diện Chính quyền phát ngôn, mọi thông tin, ngôn luận của địa phương cho báo chí.    
Mọi chi tiết liên hệ: 0904.704.848